Onderdeel Plek Beste houding optocht nieuwe excercitie gewapend 23ste Mooiste geheel nieuwe excercitie gewapend 28ste Beste defile nieuwe excercitie gewapend 32ste Beste commandant nieuwe excercitie gewapend 28ste Beste tamboermajoor nieuwe excercitie gewapend 29ste Beste vaandeldrager nieuwe excercitie gewapend 21ste n.l. Mooiste koningspaar 12de Mooiste koningin nieuwe excercitie 2de Beste bielemangroep 3de Beste marketentstergroep 8ste