In deze grafieken ziet u in een oogopslag de plek, die wij behaald hebben in de uitslagen van alle bondsschuttersfeesten van het lopende jaar. Het cijfer o staat voor: het betreffende onderdeel van de vereniging heeft het desbetreffende jaar niet aan dat onderdeel deelgenomen of dat onderdeel is niet aanwezig binnen de vereniging.